باپرداخت آنلاین فطریه، پس انداز کنید

مؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوینام آشنایی برای تمام افرادی است که دستگیری از نیازمندان را بخشی از وظایف انسانی خود می دانند. در گیر و دار گرفتاری ها و برنامه های مختلف زندگی، وجود مجموعه ای معتبر و قابل اعتماد که زحمت شناسایی و ایجاد ارتباط با نیازمندان را بر عهده بگیرد بسیار ارزشمند است. به خصوص در موارد خاصی مانندفطریهوکفارهکه بهتر است در زمان مشخصی پرداخت شود دسترسی آسان به چنین خدماتی بسیار ارزنده است. تمام مسلمانان هر ساله به ادای فریضه هایی چونپرداخت فطریهوکفارهمی پردازند. اگر جمع آوری و مصرف این مبالغ برای نیازمندان حقیقی صورت گیرد می تواند مشکلات بسیاری را حل نماید.

مؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویبا راه اندازی درگاهپرداخت آنلاین فطریهو نیزپرداخت آنلاین کفارهتلاش کرده تا کوتاه ترین مسیر برای بالاترین بازدهی را ایجاد نماید. حال شما در هر کجای دنیا که باشید تنها کافی است وارد سایتمؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویشوید وپرداخت کفارهیافطریهخود را به آسانی انجام دهید. اگر هم جزو کسانی هستید که هنوز در اصلپرداخت فطریهیاپرداخت کفارهتردید دارید ادامه این مطلب را از دست ندهید.

چراپرداخت فطریهواجب است؟

در پاسخ به این سؤال فرض می کنیم شما جزو افرادی هستید که در جامع و کامل بودن دین اسلام برای زندگی بشر تردید دارید. به عبارت دیگر فلسفه بسیاری از احکام اسلامی از جمله روزه،فطریهوکفارهرا درک نمی کنید. ما در این مجال اندک این سه حکم اسلامی را که ریشه و فلسفه مشترکی دارند بررسی می کنیم.

روشن است که منشأ مشترک هر سه مورد فوق مسئله فقر در جامعه است. حال جامعه ای جز جامعه اسلامی خود را در نظر بگیریم. آیا امروز در قرن بیست و یکم و با تجربه انواع حکومت های مختلف با نگرش های متفاوت آیا کشوری هست که در ریشه کنی کامل فقر موفق باشد؟ آیا کشوری هست که مؤسسات خیریه در آن فعال نباشند؟ آیا کشوری می تواند ادعا کند که هیچ گرسنه ای در آن کشور وجود ندارد؟

متأسفانه در پاسخ تمام سؤالات فوق باید گفت بشر با این همه ادعای دموکراسی، برابری و عدالت اجتماعی از حل این مسئله ناتوان بوده است. بنابراین فقر، معضلی است که تمام جوامع درگیر آن هستند و هریک به نوعی تلاش می کنند آثار و تبعات آن را کاهش دهند. حال دین اسلام با علم به اینکه هیچ جامعه بشری توان حذف مشکل فقر و نیازمندی را ندارد پیشاپیش برنامه ای برای کنترل آن ارائه می کند. یکی از مواردی که در تعالیم اسلامی مؤکداً به آن توصیه شده است کمک به نیازمندان است. در بسیاری از آیات و روایات کمک به فقرا، حمایت از ایتام، اطعام گرسنگان و هرگونه دستگیری از نیازمندان برترین اعمال شمرده شده و بهترین پاداش ها در دنیا و آخرت به نیکوکاران وعده داده شده است.

ولی دین اسلام تنها به توصیه و سفارش و وعده پاداش بسنده نکرده است. از یک سو پیشوایان دینی ما به عنوان الگوی عملی مسلمانان همواره برای کمک به فقرا پیشقدم بودند. از سوی دیگر ابزار اجرایی دین در قالب احکام اسلامی نیز برای انس مردم با سنت پسندیده کمک به فقرا بکار گرفته شده است.

در ابتدا خداوند روزه ماه رمضان را بر مسلمانان واجب می گرداند تا هر سال در زمان معینی همه مسلمانان طعم فقر و گرسنگی را بچشند. این یادآوری هر ساله سبب می شود بشر، درد و رنج هم نوعان خود را درک نموده و برای کمک به ایشان ترغیب شود. اما روزه ظاهری، تنها تحمل گرسنگی برای ساعات متمادی است که شاید بدون درک معنویت و فلسفه آن ارزش چندانی نداشته باشد. لذا احکام اسلامی مسلمانان را وادار می سازد تا فلسفه روزه و درک شرایط محرومان جامعه در عمل ایشان نمایان شود. به همین خاطرپرداخت فطریهبه عنوان ضامن قبولی روزه ماه رمضان توصیف می شود. به طوری که اگر کسی زکاتفطریهخود را پرداخت ننماید حتی اگر تمام ماه رمضان را روزه گرفته باشد خداوند از او نمی پذیرد.

در کنار اام بهپرداخت فطریهباز هم خداوند با وعده های شیرین خود مسلمانان را به این امر تشویق می نماید. آنجا که پیشوایان دینی ماپرداخت فطریهرا به نوعی بیمه انسان در سال پیش رو توصیف می کنند که از خطرات و بلایایی چون مرگ ناگهانی، انسان را حفظ می نماید. خلاصه اینکه سالها پیش از تدوین برنامه های اجتماعی و فعالیت خیرین، دین اسلام با علم به انکارناپذیری فقر و محرومیت در جامعه بشری، برنامه ای جامع و کامل برای کنترل آن تدوین نموده است.

کفارهچیست؟

پرداخت کفارهنیز ابزار دیگری در میان احکام اسلامی برای هدایت مسلمانان است. دین اسلام با پذیرش ناتوانی انسان و لغزش های او مسیر جبرانی برای انسان در نظر گرفته تا بداند که همواره درب رحمت الهی به روی او گشوده است. گرچه روزه ماه رمضان واجب است ولی خداوند برای دلایل مشروع و بهانه های نامشروع مسلمانان در ادای تکالیف الهی نیز چاره ای در نظر گرفته است. اگر فردی به دلایل مشروعی چون بیماری نتواند فریضه روزه ماه رمضان را به جا آورد می تواند با پرداختکفاره غیرعمد، قصور خود را جبران نماید. حتی اگر فردی عامدانه و مغرضانه روزه ماه رمضان را نگرفته باشد می تواند با توبه به درگاه الهی و پرداختکفاره عمد، قدم در مسیر بازگشت بگذارد. بدیهی است شرایط پرداختکفاره عمد، سخت تر و سنگین تر در نظر گرفته شده تا کوتاهی در ادای واجبات در نظر انسان بی اهمیت جلوه نکند. در نتیجه با روشی زیبا و هوشمندانه هم مسیر بازگشت فرد خطاکار هموار می شود و هم باری از دوش بندگان ضعیف و محروم برداشته می شود.

فطریهوکفارهکجا و چطور هزینه می شود؟

دین اسلام از یک سو با تعیین میزانفطریهوکفارهبر اساس قوت غالب مردم بار دیگر بر هدف اصلی این احکام در کمک به نیازمندان تأکید می کند. از سوی دیگر با اعلام شرایط دقیق مصارف آنها و نیز در نظر گرفتن جزئیاتی مانندسهم سادات، اهمیت آن را گوشزد می کند. حساسیت موجود در مصارف خمس و زکات و امثال آن نشان از جدیت اسلام در حمایت از محرومان جامعه دارد. تمامی این شرایط و قواعد بیانگر آن است که این مبالغ باید به دست نیازمندان حقیقی برسد. لذا توصیه شده حتی المقدور این مبالغ به دست وکلای مراجع برسد و یا با اجازه آنان در موارد مختلف هزینه شود. در حقیقت مسئله شناسایی اولویت ها و برآوردن نیازهای ضروری و حیاتی محرومین جامعه با کمک همگانی مردم است.

معجزه مشارکت همگانی

بی انصافی است اگر برنامه منظم، دقیق و چند بعدی دین اسلام برای حمایت از محرومان جامعه را تحسین نکنیم. حتی معیار "قوت غالب" که برای تعیین مبلغفطریهوکفارهمشخص شده است تلنگری به هر انسان آگاه و منطقی است. خداوند از ما می خواهد به شکرانه سلامتی و توانمندی خود، تنها به میزان سه کیلو از قوت غالب خود را به نیازمندان اهدا کنیم. به طور قطع این مبلغ در برابر مخارج سالیانه ما مبلغ ناچیزی محسوب می شود. مضاف بر اینکه مختار کردن انسان برای انتخاب قوت غالب و سپس محاسبه میزانفطریهبیانگر آن است که این حکم الهی در حقیقت حکمی نمادین است تا ضرورت دستگیری نیازمندان و نیز مشارکت عموم مردم در آن نمایان شود. چیزی که شاید از دیدگاه مسئولیت اجتماعی و نوع دوستی، وظیفه همه ما باشد. ولی دین اسلام با واجب نمودن آن به عنوان یک حکم شرعی، ضرورت آن را متذکر می شود. حقیقتاً چه کسی می پسندد سفره یتیمی محروم از نعمت پدر یا مادر خالی باشد؟ یا پدری بیمار و ناتوان شرمنده خانواده خود باشد؟

نکته دیگری که در چنین احکامی وجود دارد نمایش قدرت جمع در حل مشکلات است. مبالغ اندکی که به عنوانکفارهوفطریهدر پایان ماه رمضان جمع می شود مبلغ ارزشمندی است که می تواند گره های بسیاری را باز نماید. امتیاز مؤسسات خیریه در این است که با جمع آوری مبالغ اندک و تقسیم آن میان خانواده فقرا دل جمع بزرگی از محرومان شاد می شود. این شادمانی همان هدیه بزرگی است که خداوند با وعده ثواب در دنیا و آخرت ما را به آن دعوت می کند. مطمئن باشید لذتی که از شاد کردن دل یک انسان دیگر نصیب شما می شود لذت یک شادی حقیقی و درونی است که هرگز از آن سیر نخواهید شد.

میزان فطریه امسال

قانون کلی در مورد میزانفطریهبرای هر فرد، معادل"سه کیلوگرم قوت غالب اعم از گندم یا جو یا برنج یا خرما" است. با این وجود هر سال دفاتر مراجع عظام میزان مشخصی که معمولاً بر اساس قیمت سه کیلو نان یا سه کیلو برنج محاسبه شده اعلام می کنند. در مورد مبلغکفارهنیز به همین ترتیب مبلغ مشخصی توسط مراجع اعلام می شود. به دلیل اعلام عمومی دفاتر مراجع تقلید آگاهی از این مبالغ معمولاً کار دشواری نیست. با این وجود برای سهولت کار، مؤسسات خیریه نیز این مبالغ را در سایت های خود درج می کنند تا کاربران با خیالی آسوده و با اطمینان کامل برایپرداخت آنلاین فطریهو یاپرداخت آنلاین کفارهاقدام نمایند.

پرداخت آنلاین فطریهچه مزیتی دارد؟

اساساً آشنایی با یک مؤسسه خیریه معتمد و معتبر مزایای فراوانی دارد. زیرا هر زمان که شما قصد پرداخت صدقه، ادای نذر، اهدای قربانی یا امثال آن را داشته باشید به سادگی می توانید با مؤسسه مورد نظر خود ارتباط برقرار کنید. خدمات پرداخت آنلاین نیز نمایش اوج سرعت و سهولت این خدمات است. حال برای پرداخت هدایای خود حتی نیازی نیست به بانک یا مؤسسه خیریه مراجعه کنید. دسترسی به اینترنت و چند کلیک ساده، پس انداز و پشتوانه ای ارزشمند برای دنیا و آخرت شما ایجاد می کند.پرداخت آنلاین فطریهوپرداخت آنلاین کفارهبه جهت وم پرداخت فطریه و کفاره در زمان مشخص، اهمیت بیشتری دارد.

چرا از پرداخت آنلاین فطریه مؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی استفاده کنیم؟

در استفاده از خدمات اینترنتی دو نکته بسیار مهم وجود دارد. یکی مربوط به نکات ایمنی و پیش نیازهای لازم برای هرگونه پرداخت اینترنتی است. دیگری مسئله انتخاب از میان مؤسسات متعددی است که به ارائه خدمات اینترنتی می پردازند. شما از یک سو باید از اعتبار مؤسسه مورد نظر و سابقه فعالیت شفاف آن اطمینان داشته باشید و از سوی دیگر یک کارت اینترنتی عضو شبکه شتاب و رمز اینترنتی آن را در اختیار داشته باشید.

در مورد اعتبار مؤسسات خیریه، ثبت رسمی این مؤسسات دال بر وجود نظارت رسمی بر عملکرد آنها است. در واقع مؤسسه ای که برای ثبت رسمی خود اقدام می کند به دنبال مهر تأیید بر عملکرد قانونمند و شفاف خود است. در موردمؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویاین مجموعه به صورت رسمی و به شماره ثبت 14371 در پلیس امنیت به ثبت رسیده است. ضمن اینکه بیست سال سابقه کار در امور خیریه پشتوانه اعتبار این مؤسسه است. از همه مهم تر ت این مجموعه در ارائه گزارش کار شفاف و دقیق به عموم مردم و خیرین است. هرکسی به سادگی می تواند به سایت این مؤسسه مراجعه نموده و گزارش عملکرد در مناسبت های گوناگون را مشاهده نماید. اگر هنوز در زمینه همکاری با این مجموعه تردید دارید با مرور بخش های مختلف سایتمؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویاز یک سیستم کاری شفاف، کارآمد و قابل اطمینان لذت ببرید. اگر هم هنوز به دنیای مجازی اعتماد ندارید می توانید با مراجعه به آدرس تهران، تهرانپارس، انتهای اتوبان زین الدین شرق، خیابان الله اکبر، خیابان آل قصاب، پلاک 26 با فعالیت های این مجموعه از نزدیک آشنا شوید.

مؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویدر راستای گسترش حس زیبای بخشش و جلب اعتماد خیرین محترم گزارش عملکرد خود را در اسرع وقت منتشر می کند. به عنوان نمونه با مبالغ فطریه جمع آوری شده در عید فطر سال 99 برای 956 نفر از هم وطنان محروم کشور سبد کالا تهیه شد. این سبد کالا از مواد غذایی و لوازم ضروری شامل گوشت قرمز، مرغ، سویا، ماکارونی، مواد شوینده و ضدعفونی کننده، دستمال کاغذی و نان تشکیل شده بود. خوشبختانه مبالغ اهدایی مردم برای تهیه این سبد کالا برای دو نوبت کفایت می کرد و از این طریق نیاز جمع کثیری از خانواده های نیازمند کشورمان برطرف گردید. این افتخار نه برایمؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویکه برای تمام افراد دور و نزدیک و آشنا و غریبه ای است که به این مجموعه اعتماد کردند و هدایای خود را به ما سپردند. ما تلاش می کنیم همواره امانتدار خوبی باشیم و سهم کوچک خود از شادی دل محرومان و نیازمندان را برای روز حساب پس انداز کنیم. شما نیز با ما همراه شوید و از هریک از روشهای زیر که مایلید به خانواده بزرگمؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضویبپیوندید:

  • درگاهپرداخت آنلاین فطریهدر سایت مؤسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
  • واریز به کارت بانکی به شماره 55057857000012728 به نام موسسه خیریه و ایتام بنی هاشم رضوی
  • واریز به حساب بانک ایران زمین به شماره 15534311119

.

.

.

این متن صرفا یک رپرتاژ آگهی بوده و ما مسئولیتی در قبال محتوای آن نداریم و مسئولیت بر عهده سایتی است که لینک آن در داخل مطلب قرار گرفته است.

فروشگاه خرید کفش صندل

بهترین فروشگاه خرید سانسوریا و کاکتوس

معرفی و بررسی برند لوازم جانبی بیسوس

خیریه ,های ,مؤسسه ,پرداخت ,آنلاین ,بنی ,است که ,بنی هاشم ,خیریه و ,و ایتام ,ایتام بنی

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
konkoreasan haniyeh21 hoseinrezaey healthy-sex aksbebin gfretcal vistarayanehb en-us ranginykaman aratchat