هرآنچه باید راجع به قراردادهای بین المللی بدانید

هرآنچه باید راجع به قراردادهای بین المللی بدانید-نقش وکیل امور تجارت در قراردادهای بین المللی

قرارداد بین المللی چیست؟ اصول قرارداد بین المللی چیست؟ در جامعه امروزی، قرارداد بین المللی و تجاری بیشتر از زمان های دیگر بین اشخاص حقیقی و حقوقی خارج از کشور منعقد می شود. این نوع قراردادها نیز مانند سایر قراردادها باید از مسائل حقوقی بهره مند باشند تا بتوان در مواقع وم در دادگاه های داخلی یا خارجی پیگیری کرد. امروز قصد داریم قرارداد بین المللی، انواع آن و اصول قرارداد بین المللی را برای شما معرفی کنیم. تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

قرارداد بین المللی چیست؟

قرارداد بین المللی قراردادی است که حداقل یکی از طرفین آن، یک عنصر خارجی باشد. یعنی طرفین قرارداد در دو کشور متفاوت اقامت داشته باشند یا محل عقد قرارداد خارج از محل اقامت طرفین باشد. بسیاری از افراد با قراردادها و معاملات بین المللی درگیر هستند و ممکن است در این مسیر دچار مشکلاتی نیز بشوند. برای پیشگیری از به وجود آمدن این مشکلات دانستن برخی اصول و قواعد قرارداد بین المللی به شما کمک شایانی خواهد کرد. همچنین داشتن وکیل تجاری برای عقد قراردادهای بین المللی باعث می شود ضرر و زیان های احتمالی به طور چشمگیری کاهش یابد.

انواع قرارداد بین المللی

قراردادهای بین المللی در سه دسته قرار می گیرند که عبارت اند از:

1- قرارداد بین المللی فروش

2- قرارداد بین المللی خدمات

3- قرارداد بین المللی فروش و خدمات

انواع قرارادهای بین المللی با توجه به کاربرد آن ها به صورت زیر تقسیم می شوند:

  • قرارداد فرانشیز(Franchise Agreement)
  • قرارداد حمل و نقل کالا
  • قرارداد تامین مالی فاینانس (Finance Contracts)
  • قرارداد بیع متقابل (Buy Back Agreement)
  • قرارداد جوینت ونچر (Joint Venture)
  • قرارداد لیسانس (Licensing Agreement)
  • قرارداد توزیع (Distribution Agreement)
  • قرارداد خرید و فروش بین المللی کالا
  • قرارداد کلید در دست (Turn-Key)
  • قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال (BOT)

قرارداد فرانشیز(Franchise Agreement) :

طی این قرارداد که با عنوان حق امتیاز نیز شناخته می شود به یک شرکت اختیار داده می شود تا محصولات و تولیدات شرکت دیگری را به فروش برساند و در قبال آن مبلغی را دریافت کند. در واقع فرانشیز نوعی استراتژی کسب و کار برای جذب و نگهداری مشتری به حساب می آید. می توان گفت این قرارداد یک سیستم بازاریابی است که در ذهن مشتری تصویری از محصولات شرکت را ایجاد می کند. قرارداد فرانشیز، خود به سه دسته ی فرانشیز تولیدی، توزیعی و خدماتی تقسیم می شود.

قرارداد حمل و نقل کالا :

این قرارداد به معنای جابهshy; جایی و حمل کالا از نقطه shy;ای در داخل یک کشور به نقطهshy; ای در داخل کشور دیگر است. در قراردادهای بین المللی حمل و نقل کالا مشخصات طرفین قرارداد، موضوع قرارداد که عبارت است از حمل کالا با ذکر مشخصات آن، تعهدات حمل کننده، تعهدات صاحب کالا، تعیین برنامه حمل شامل زمانshy; بندی، مسیر حمل و نحوه پرداخت بهای قرارداد، نوع بیمه و مبلغ آن، فورس ماژور و نحوه حل اختلاف تعیین می گردد. حمل و نقل کالاهای بین المللی با روش های مختلفی مانند حمل و نقل هوایی، حمل و نقل دریایی، حمل ونقل جاده shy;ای، حمل و نقل ریلی، حمل و نقل از طریق خط لوله و حمل و نقل مرکب انجام می شود.

قرارداد تامین مالی فاینانس (Finance Contracts):

قراردادهای فاینانس، قراردادی است که برای تامین مالی طرح ها و پروژه ها منعقد می شود و براساس آن امکان استفاده از منابع داخلی و یا دریافت و استفاده از وام ارزی فراهم می گردد. در واقع قرارداد فاینانس قراردادی است که در آن بین شرکت سرمایه پذیر و شرکت سرمایه گذار، منعقد می shy;شود و به این صورت است که زمانی که طرح یا پروژه به بهرهshy; برداری رسید، بر اساس میزان سرمایه گذاری و بهره متعلق به آن شرکت، سرمایه پذیر متعهد میshy; گردد که کل قیمت تمام شده طرح یا پروژه را به صورت اقساطی در اختیار شرکت یا کشور سرمایه گذار قرار دهد.

قرارداد بیع متقابل (Buy Back Agreement):

قرارداد بیع متقابلیا بازخرید اغلب بلندمدت هستند (معمولا از حداقل ۳ سال تا حداکثر ۲۰ سال)، و به این معناست که یک شرکت سرمایهshy; گذار خارجی به shy;عنوان پیمانکار اصلی، هزینهshy; های سرمایهshy; گذاری یک پروژه را برای طرف دیگر قرارداد، برعهده میshy; گیرد و با انتقال سرمایه، عملیات ساخت، توسعه یا نوسازی و بهرهshy; برداری از پروژه آغازمی گردد. در واقع با این قرارداد هم می توان سرمایهshy; خارجی را به کشور جذب کرد و هم فناوری پیشرفته دنیا را به کشور منتقل کرد. در پایان قرارداد نیز مالکیت تجهیزات و تولیدات پروژه را می توان به طور کامل در اختیار گرفت.

قرارداد جوینت ونچر (Joint Venture):

به موجب این قرارداد بین الملل،دو طرف قرارداد انجام فعالیت خاصی را به صورت مشترک بر عهده می shy;گیرند و در سود و زیان آن به نحو اشتراکی سهیم میshy; شوند. قرارداد جوینت ونچر با توجه به نوع مشارکت انواع مختلفی دارد. اشخاص با هدف افزایش قدرت سرمایه، کاهش ریسک و تقویت قدرت رقابت در بازار دست به انعقادقرارداد جوینت ونچرمی زنند تا با آن در سرمایه گذاری مشخصی مشارکت کنند.

قرارداد لیسانس (Licensing Agreement):

یکی از انواع قرارداد های بین المللی، قرارداد لیسانس است که بر اساس آن، یکی از طرفین، حق بهره برداری، استفاده و انتفاع ازتمامیابخشی ازدارایی های خود رابرایمدت معین، به طرف دیگر واگذار می کند. مهم ترین مصادیق قرارداد لیسانس عبارت است از لیسانس اختراع، لیسانس علامت تجاری و لیسانس دانش فنی.

قرارداد توزیع (Distribution Agreement):

از مهم ترین قراردادهای بین الملل در حوزه تجارت، قرارداد توزیع است. این قرارداد بین یک تامین کننده و توزیع کننده منعقد می شود. بر اساس این قرارداد، توزیع کننده با خرید محصولات از تامین کننده(تامین کننده ممکن است صادرکننده یا تولیدکننده باشد) و فروش آن ها به دیگران به سود می رسد.

قرارداد بین المللی خرید و فروش کالا :

قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا، با توجه به موضوع قرارداد، طرفین آن، مدت و قانون حاکم بر آن انواع مختلفی دارد. به همین دلیل با توجه به اهمیت موضوع، تنوع و تعدد قراردادهای خرید و فروش بین المللی کالا باید دانش حقوقی کافی را داشت و بتوان این قراردادها را به خوبی مدیریت کرد.

قرارداد کلید در دست (Turn-Key):

قرارداد کلید در دستیعنی واگذاری مسئولیت طراحی و اجرا به پیمانکار! به طور کلی بر اساس این قرارداد پیمانکار باید کار را برای بهره برداری با یک مبلغ و زمان ثابت انجام دهد و کارفرما دخالتی در پروژه نمی کند. در این نوع از قراردادها مسؤلیت تمامی فعالیت های پروژه شامل طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی بر عهده پیمانکار قرار گرفته است و پیمانکار موظف است به تعهدات خود عمل کند.

قرارداد احداث، بهره برداری، انتقال (BOT):

در این نوع قراردادها یکی از طرفین که اصولا کارفرما می باشد، برای استفاده از ظرفیتshy; های اقتصادی، فناوری و زیربنایی بینshy; المللی، اقدام به انعقاد قرارداد با شرکت های بزرگ و قدرتمند در زمینهshy; های احداث و سرمایهshy; گذاری می shy;کند تا با جذب سرمایه و تکنولوژی به هدف خود برسد.

اصول قرارداد بین المللی

قراردادها چه بین المللی باشند و چه داخلی شکل و اصول مخصوص به خود را دارند که با رعایت آن ها می توان بسیاری از اموری را که باعث پیچیدگی قرارداد بین المللی می شوند را ضمانت کرد. برخی از این موارد عبارت اند از:

عنوان قرارداد:در قرارداد بین المللی باید حتما نامی را که طرفین قرارداد بر روی آن توافق دارند، انتخاب کنید.

طرفین قرارداد:یک قرارداد حقوقی دارای دو طرف است که ممکن است شخصی حقیقی یا حقوقی باشد.

موضوع قرارداد:تعهد یا انجام کاری است که قرارداد برای آن تنظیم شده است. موضوع قرارداد نباید خلاف مقررات و قوانین جاری کشور یا بین الملل باشد و باید منفعت عقلایی داشته باشد.

تعهدات:در تنظیم قرارداد بین المللی باید تعهدات و مسئولیت های هر دو طرف به طور کامل و واضح نوشته شود.

مدت زمان قرارداد:مدت زمان قرارداد و پایان آن باید مشخص گردد.

تضمین قرارداد:اگر موضوع قرارداد انجام کار یا ساختن چیزی باشد، باید مشخص گردد که در صورت عمل نکردن یکی از طرفین به تعهدات خود چه خسارتی باید بپردازد. قید کردن تضمین قرارداد و تعیین خسارت در صورت عمل نکردن به تعهدات از مهم ترین مواردی است که هنگام تنظیم قرارداد بین المللی باید رعایت شود.

نقش وکیل در قراردادهای بین المللی

وکیل بین المللی حقوقدانی متخصص است که می تواند روش حل و فصل اختلاف های بین المللی را کنترل نماید و مسئولیت آن تهیه و تنظیم متون قراردادهای حقوقی بین المللی می باشد.

وکیل قراردادهای بین المللی مسلط به نظام حقوقی حاکم بر قرارداد بین المللی است و می تواند بستر معتبری را برای عقد قراردادهای بین المللی فراهم کند و این مسئله باعث می شود قرارداد بین المللی از اعتبار حقوقی خوبی برخوردار باشد. در نتیجه حضور وکیل بین الملل در مذاکرات بین المللی برای انعقاد یک قرارداد بین المللی توصیه می شود که تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی را به عهده گیرد.

علاوه بر آن وکیل سود و نفع هر دو طرف را در نظر می گیرد و تنها به منافع موکل خود فکر نمی کند. در این صورت قرارداد برای هر دو طرف رضایت بخش خواهد بود و امکان بروز اختلافات احتمالی بین دو طرف کاهش می یابد.

همچنین توجه داشته باشید که مذاکرات برخی قراردادها ممکن است سال ها طول بکشد. اگر در این مدت یکی از طرفین قرارداد علی رغم اتفاق نظر در موضوع کلی، شرط مخالفی را در قرارداد مشاهده کند ممکن است آن را به گردن طرف خود بیندازد نه وکیلی که قرارداد را تنظیم کرده است! پس برای جلوگیری از بروز چنین مشکلی اگر وکیلی که تنظیم قرارداد بر عهده ی او بوده است در مذاکرات حضور نداشت، به طرف دیگر گفته شود که تنظیم قرارداد یا معامله بین المللی توسط وکیلی که حضور نداشته بوده است و از بروز سوء تفاهم در این زمینه جلوگیری نماید.

علاوه بر آن قرارداد بین المللی معمولا به زبان انگلیسی خواهد بود. در نتیجه وکیلی که تنظیم قرارداد بین المللی را به عهده می گیرد به زبان انگلیسی تسلط کافی دارد. پیشنهاد ما این است که حتما از مشاوره حقوقی آنلاین یا تلفنی شرکت ها استفاده کرده تا از هرگونه ابهامات در زمینه عقد قراردادهای بین المللی خلاص شوید.

.

.

.

این متن صرفا یک رپرتاژ آگهی بوده و ما مسئولیتی در قبال محتوای آن نداریم و مسئولیت بر عهده سایتی است که لینک آن در داخل مطلب قرار گرفته است.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

محصولات مدیلن ساخت شرکت گلی افشان

فروش و پخش محصولات مژه

قرارداد ,المللی ,قراردادهای ,حمل ,های ,یک ,بین المللی ,قرارداد بین ,است که ,قراردادهای بین ,می شود ,لیسانس licensing agreement ,قرارداد توزیع distribution ,توزیع distribution agreement ,بهره برداری، انتقال

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
alivesheep alpasheacent ganoderma01 instaamozesh rubyring daryafrayaneh naroon khoshabnt l4imesenger