ثبت علامت تجاری چیست؟ چگونه می توانیم از ثبت علامت تجاری شکایت کنیم؟

ثبت علامت تجاری یکی از مهم ترین اقدام هایی می باشد که هر شرکتی موظف به انجام آن است. اهمیت ثبت علامت تجاری به دلیل ماندگاری در اذهان مشتریان می باشد. ثبت علامت تجاری و داشتن آن یعنی طراحی و انتخاب نشانه ای خاص برای یک مجموعه.

با علامت تجاری به صورت گویا در حافظه بصری افراد باقی می مانید و در واقع به عنوان یک شناسه ای از محصول می باشید. گاهی این علامت تجاری بسیار معروف است زیرا به نحو احسنت طراحی شده است. به عنوان مثال علامت تجاری شرکت اپل را همه می شناسند و حتی از نام آن هم شهرت بیشتری دارد.

این نکته را فراموش نکنید که علامت تجاری یا همان لوگو باید کاملا ساده طراحی شده باشد. از طرفی به صورت انحصاری معرف فعالیت آن مجموعه باشد که بتوان در صورت استفاده توسط افراد و مجموعه های دیگر، پیگرد قانونی انجام داد. حال که اهمیت ثبت علامت تجاری و برند مشخص شد می خواهیم به راه های اعتراض به ثبت علامت تجاری و شکایت از برند بپردازیم. با ما همراه باشید.

اعتراض به رد ثبت برند چگونه می باشد؟

در واقع حق استفاده انحصاری از علامت تجاری فقط به کسی تعلق می گیرد که آن را به ثبت رسانده باشد. اما چه کسانی می توانند هنگام ثبت برند اعتراض کنند؟

  • کسانی که برند ثبت شده را علامت تجاری خود بدانند.
  • کسانی که برند ثبت شده را با علامت خود به اندازه ای شبیه بدانند که مصرف کنندگان عادی را دچار اشتباه نمایند. اعتراض به رد ثبت برند در واقع در دسته اعتراض بعد از ثبت محسوب می شود.

اعتراض به اداره ی مالکیت صنعتی به دلیل تقاضای ثبت برند بنا به ماده ی ۷ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری، متصدی شعبه ثبت برند باید تا ۱۵ روز از تاریخ وصول اظهارنامه و ضمائم نسبت به قبول یا رد آن اتخاذ تصمیم نماید.

اگر تقاضای ثبت برند متقاضی رد شود ( به طور مثال از علائم ممنوعه باشد) باید مراتب با تصریح علل تقاضا به متقاضی ابلاغ شود. شخص می تواند ظرف مدت ۱۰ روز از تصمیم به دادگاه عمومی شکایت کند. حکم دادگاه هم قابل تجدید نظر می باشد. اگر حکم دادگاه به نفع کارفرما باشد اداره مالکیت صنعتی مکلف است طبق ماده ۸ قانون ثبت اختراعات و علامت تجاری تا ۱۵ روز از تاریخ تقویم رونوشت مصدق حکم دادگاه نسبت به ثبت برند اقدام کرده و گواهی رسمی به تقاضا کننده بدهد.

چگونگی اعتراض به ثبت علامت تجاری

از آنجایی که یکتا بودن علائم تجاری کاملا اامی است، اعتراض به ثبت علامت تجاری هم بسیار رخ می دهد و شایع است. علاوه بر نقش، تصویر، رقم، حرف، عبارت، مهر، لفافه و. که جزئی از علائم تجاری محسوب می شوند در این میان شایع ترین است. علامت های تجاری که کلمه است و جای آن بین حرف و عبارت می باشد را فراموش نکنید.

هر بازرگانی می تواند برای محصول یا خدمات خود برندی را داشته باشد اما این برند باید حتما قبلا ثبت شده باشد. سیستم ثبت علامت تجاری در ایران طریقه ی اعلامی می باشد. رسیدگی اداره ثبت هم محدود است به اینکه علامت مقررات قانونی نباشد و شباهتی با علامات ثبت شده قبلی نداشته باشد.

چون تشخیص این شباهت کاملا نظری است، ممکن است عبارت طوری معرفی شده باشد که در بدو امر شباهت با علامت ثبت شده ی قبلی معلوم نشود. یا اینکه صاحب علامت قبلی راجع به درجه ی شباهت با اداره ی ثبت موافق نباشد. در مورد کسانیکه موسسه آن ها خارج از ایران واقع است حق اعتراض مشروط به شرط معامله ی متقابل مذکوره در فقره ی دوم ماده ی ۴ می باشد. بنابراین اعتراض به ثبت علامت ممکن است قبل از ثبت به عمل آید و یا بعد از ثبت آن.

به طور کلی اگر معترض کسی باشد که علامت قبلا به اسم او ثبت نشده باشد باید در حین اعتراض به ثبت علامت تجاری، برای خود مطابق مقررات این قانون تقاضای ثبت کرده، حق الثبت و تمام مخارج مربوط به آن را قبلا تادیه نماید.

کارهای ثبت علامت تجاری و ثبت برند کارهایی کاملا تخصصی و حرفه ای می باشد که باید حتما از آن ها اطلاع داشته باشید. تنها کسی که در این زمینه خبره است وکیل تجاری و وکیل ثبتی است. برای اینکه در وقتتان اتلاف نشود و بتوانید راحت تر به امور ثبت برند شرکت با محصول خود بپردازید بهترین راه حل سپردن امور به وکیل می باشد. وکلای متخصص تیم وکیل پرس می توانند به شما در این امور کمک کنند و مشاوره ی رایگان در اختیار شما قرار دهند.

مرجع رسیدگی به این چنین اعتراضات دادگاه عمومی تهران است. در واقع سایر دادگاه های کشور صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند. طبق آیین نامه در هر مورد مانند اعتراض به رد تقاضای ثبت معترض باید مبلغی در صندوق دادگستری به ودیعه بگذارد و قبض آن را به دادخواست اعتراض پیوست کند. از وجه مذبور در صورتیکه معترض محکوم به بی حقی شود خسارت طرف پرداخت خواهد شد.

برای هر علامت تجاری قبول شده توسط اداره کل مالکیت صنعتی از طرف اداره ی مذبور یک آگهی در رومه رسمی منتشر می شود که نام و نشانی صاحب علامت و خصوصیات خود علامت و کالا در آن خواهد بود. هرکس می تواند ظرف مدت ۳۰ روز بعد از انتشار آگهی نسبت به علامت تجاری مربوط اعتراض کند.

نمونه شکایت استفاده از علامت تجاری

در این قسمت نمونه ای از شکایت استفاده از علامت تجاری را در اختیار شما قرار می دهیم تا با نحوه ی درخواست آن آشنا شوید.

تاریخ تنظیم. شماره دادنامه.

رای دادگاه: در خصوص دعوی بوکالت از به طرفیت.مبنی برابطال علامت

خوانده اول به شماره ثبت.مورخوضع استفاده از آن به انضمام کلیه خسارت وارده (خسارت دادرسی) دادگاه از توجه به توضیحات وکیل خواهان به شرح دادخواهی و مستندات ابزاری نظر به ثبت مقدم علامت طی شماره.مورخجهت در طبقه اختراعات و .نظر به اینکه علامت می باشد که شباهت گمراه کننده ای با علامت خواهان دارد از طرفی کارشناسی منتخب در مرجع کیفری به شباهت گمراه کننده دو علامت نظر داده و براین اساس خوانده به اتهام نقض حقوق صاحب علامت معلوم گردیده است و متعاقب آن مبادرت به ثبت علامت نموده که مجموع اطلاعات بیانگر سوء نیت وی و استفاده از شهرت تجاری خواهان است که این اعمال برابر ماده10 مکرر کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی از مصادیق رقابت نامشروع تجاری است که ممنوع گردیده و قابل حمایت نمی باشد و نظر به اینکه خوانده اول علیرغم ابلاغ قانونی اخطاریه حاضر نشده و ایراد و دفاعی در مقابل دعوی مطروحه به عملی نیاورده است بنابراین دعوی خواهان وارد، ثابت مستندا به مواد 41،40،21،31 از قانون ثبت اختراعات و. و مواد 198 و 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به ابطال ثبت علامت خوانده اول و منع استفاده از آن و محکومیت وی به پرداخت هزینه دادرسی و.در حق خواهان صادر و اعلام می گردد،رای صادره نسبت به خوانده اول غیابی و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مدت مشابه قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

.

.

.

این متن صرفا یک رپرتاژ آگهی بوده و ما مسئولیتی در قبال محتوای آن نداریم و مسئولیت بر عهده سایتی است که لینک آن در داخل مطلب قرار گرفته است.

نمایندگی سیگما آلدریچ در ایران

محصولات مدیلن ساخت شرکت گلی افشان

فروش و پخش محصولات مژه

ثبت ,علامت ,تجاری ,برند ,اعتراض ,ی ,علامت تجاری ,ثبت علامت ,می باشد ,به ثبت ,ثبت برند ,شباهت گمراه کننده ,تجاری شکایت کنیم؟ ,علامت تجاری شکایت ,تجاری چیست؟ چگونه

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
frectaltkuhsar mygame1 coincash fanikaran golddoc monjimood sportbody mydoctor onlilecol ahan3000